Collectieve acties

Het team van Paulussen Advocaten procedeert in collectieve acties die zijn gericht op het vaststellen van (deel)verantwoordelijkheid van overheden en bedrijven en het afdwingen van actie om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.

Wij hebben grote kennis van de klimaatwetenschap, het mondiale klimaatbeleid, het internationaal recht, het mensenrechtenrecht en het aansprakelijkheidsrecht, rechtsgebieden die als basis dienen voor deze klimaatprocedures.

Onder leiding van Roger Cox boekte het team historische overwinningen in de spraakmakende zaken voor Stichting Urgenda tegen de Nederlandse Staat, Vzw Klimaatzaak tegen Belgische overheden en Vereniging Milieudefensie e.a. tegen Royal Dutch Shell.

Advocaten: