Nalatenschappen en erfrecht

Het overlijden van een familielid of andere dierbare brengt de nodige beslommeringen met zich mee. Naast het rouwproces waar u doorheen moet, wordt u geconfronteerd met een zakelijke afwikkeling van de nalatenschap, indien u erfgenaam of legataris bent.
Vaak moet u dan op korte termijn belangrijke beslissingen nemen. Is er bijvoorbeeld geen testament en wordt de nalatenschap conform de wettelijke verdeling afgewikkeld, welke stappen moet u dan wel of niet ondernemen, wat zijn uw rechten en plichten in verhouding tot de andere erfgenamen et cetera. En wat als de erflater een testament heeft opgemaakt? Graag adviseren wij u over deze specialistische aangelegenheden.

Ook als u bijvoorbeeld bij testament bent benoemd tot executeur en u advies wenst over de aanvaarding en/of vervulling van uw taak, dan bent u daarvoor bij ons aan het juiste adres. Wij hebben ervaring met het voeren van procedures over de executele.

Wordt u bijvoorbeeld als erfgenaam geconfronteerd met een niet-functionerende of overijverige executeur die zijn/haar bevoegdheden te buiten gaat?
Wilt u de nalatenschap niet aanvaarden of enkel beneficiair, wij adviseren u graag over hoe en wat.
Komt u er met de overige erfgenamen niet uit hoe de nalatenschap dient te worden verdeeld, of heeft u een geschil met de erfgenamen over uw vordering als legitimaris, dan kunt u ook bij ons terecht voor mediation of een verdelingsprocedure. Ook hierin beschikken wij over ruime ervaring.