Intentieovereenkomsten en geheimhouding

Bij overnameprojecten en fusies is het vaak aan te bevelen dat partijen afspraken maken over de vertrouwelijke gegevens die zij zullen uitwisselen. Met name voor de verkopende partij is het van belang dat vertrouwelijke bedrijfsgegevens niet openbaar worden indien de overname of fusie niet slaagt. Het ondertekenen van geheimhoudingsverklaringen is noodzakelijk.

Indien blijkt dat er een basis bestaat om uiteindelijk een definitieve overeenkomst te sluiten, dan bestaat er aan het begin van de onderhandelingen vaak behoefte om deze inspanningsverplichting en de reeds gemaakte afspraken vast te leggen. Door middel van een intentieovereenkomst, ook wel ’letter of intent’ genoemd,  of een memorandum of understanding verplichten partijen zich over en weer zich in te spannen om het door hun gewenste doel te bereiken, zoals een fusie of overname. Na het sluiten van een intentieovereenkomst volgt in het kader van een overnameproject vaak een boekenonderzoek (due diligence).

Onze ondernemingsrechtspecialisten staan u graag bij in het kader van het opstellen van geheimhoudings- en intentieovereenkomsten en de onderhandelingen voor de overname van een onderneming.