Naamswijziging

Het recht op de naam is een van de eerste rechten in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek dat het personen- en familierecht regelt. Alle inwoners van Nederland beschikken over een voornaam en een achternaam en dit Burgerlijk Wetboek bevat dan ook regels voor het krijgen van namen, het gebruik daarvan en het wijzigen van deze namen.
Zo is het wijzigen van een achternaam enkel mogelijk als er voldoende zwaarwichtig belang bestaat voor de verzochte wijziging en wordt beoordeeld of de gevraagde naam geoorloofd is. Dit is bijvoorbeeld niet het geval als een naam tevens een scheldwoord kan zijn of spottend is.
Voor de mogelijkheden voor het wijzigen van voornamen en/of een achternaam en de verschillende procedures die daarvoor zijn, adviseren onze specialisten u graag.