Ondertoezichtstelling

Het kan gebeuren dat een kind in een situatie komt waarin het in zijn of haar belang is dat er een kinderbeschermingsbeschermingsmaatregel nodig is, zoals een ondertoezichtstelling door een gezinsvoogdijinstelling als Bureau Jeugdzorg of zelfs een uithuisplaatsing bij een zorginstelling voor jeugdigen.
Bij ons kantoor werken specialisten op het gebied van jeugdrecht die kinderen, ouders en/of andere belanghebbenden over deze kinderbeschermingsmaatregelen en de gevolgen daarvan kunnen adviseren en zo nodig daarover kunnen procederen.