Medezeggenschap

Het medezeggenschapsrecht regelt de medezeggenschap van werknemers in een onderneming of instelling. Daarbij komen vragen op als:

– moet een medezeggenschapsorgaan, zoals  een ondernemingsraad, medezeggenschaps- of cliëntenraad of de personeelsvertegenwoordiging worden ingesteld;

– hoe wordt de werkwijze van het medezeggenschapsorgaan geregeld;

– wat moet er worden opgenomen in reglementen, over welke onderwerpen moet worden overlegd en eventueel instemming of advies worden gevraagd;

– welke procedures kunnen worden gevoerd als de betrokken partijen het onverhoopt niet met elkaar eens worden? Moet de gewone rechter de knoop doorhakken, of doet een bedrijfscommissie of de ondernemingskamer dit?

Onze advocaten zijn ervaren specialisten en  kunnen u over alle aspecten van medezeggenschap adviseren en u zo nodig in rechte bijstaan.