Ouderdomspensioen na echtscheiding

In geval van scheiding is ook relevant wat met het pensioen gebeurt dat door u en/of uw ex-partner tijdens het huwelijk of het (geregistreerd) partnerschap is opgebouwd.
De mogelijkheden voor het ouderdomspensioen zijn sinds 1995 vastgelegd in de Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding, waarbij de basisregel is dat ieder een vereveningsrecht heeft op de helft van wat tijdens het huwelijk is opgebouwd, maar waarvan zowel in de huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden, als ook bij de scheiding in een echtscheidingsconvenant kan worden afgeweken, bijvoorbeeld door conversie of door het doen van afstand van een vereveningsaanspraak.
De Pensioenwet bepaalt vervolgens wat de gevolgen van een scheiding voor de partnerpensioenaanspraken zijn, namelijk dat deze in principe behouden blijven, tenzij hierover bij de echtscheiding andere schriftelijke afspraken worden gemaakt.
Duidelijk zal zijn dat ieders situatie anders kan zijn.
Onze familierechtspecialisten kunnen u adviseren en begeleiden bij het maken van de juiste keuzes en u in geval van een geschil over het pensioen als advocaat of als mediator bijstaan.

Ook indien u vóór 1 juli 1995 gescheiden bent en over verdeling van pensioen bij uw echtscheiding geen afspraken zijn gemaakt of u zich afvraagt wat de gevolgen zijn van afspraken die daarover wel zijn gemaakt, kunt u bij de medewerkers van ons team ’Famlie en Relatie’ terecht.