Mededingingsrecht Ondernemingen

Het mededingingsrecht legt ondernemingen beperkingen op bij fusies en overnames, de oprichting van joint ventures, de distributie van goederen en de afstemming van marktgedrag. Wij adviseren u over de mogelijkheden om te ondernemen, uw positie in de markt te vergroten en te behouden. Anderzijds kunnen wij u bijstaan in het geval u benadeeld wordt en schade lijdt doordat derden het mededingingsrecht schenden.

Het mededingingsrecht waarborgt de concurrentie tussen ondernemingen. De markt staat onder toezicht en controle van de Europese Commissie en de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

We adviseren ondernemingen en zorginstellingen over kartelafspraken, concentratie- en fusiemeldingen, de oprichting van joint ventures, concurrentieverboden en distributieovereenkomsten.

Advocaten: