Ambtenarenrecht

Ambtenaren kennen een specifieke rechtspositieregeling. Zij worden aangesteld op basis van een eenzijdige aanstelling door de overheid. Het ambtenarenrecht kent dan ook geheel eigen regels en procedures. Tegen besluiten om een ambtenaar te ontslaan, kan bezwaar (en hoger) beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter.

Voor de ambtenaar gelden specifieke regels (bijvoorbeeld CAR UWO of CAO UMC).
Bij disfunctioneren van ambtenaren kan ontslag worden verleend. Een dergelijk besluit moet voldoen aan alle wettelijke eisen (zoals motiveren, belangenafweging en zorgvuldigheid).

Naast ontslag worden ook vaker andere disciplinaire maatregelen getroffen. Wij hebben ruime ervaring met de advisering omtrent ontslag en andere disciplinaire maatregelen.

Reorganisatie binnen de overheid is een aparte tak van sport. Ook de medezeggenschap kent geheel eigen regels. Daarnaast speelt (bestuurlijke en ambtelijke) integriteit een grote rol in het ambtenarenrecht. Op deze terreinen zijn wij als ervaren specialisten dagelijks actief.

Niet alleen personen in dienst bij de gemeente of provincie zijn ambtenaar.
Ook medewerkers van Defensie, semipublieke instellingen en academische ziekenhuizen worden als ambtenaar aangemerkt.

Er wordt al vele jaren gesproken over normalisatie van de rechtspositie van de ambtenaar. Met de normalisatie van de rechtspositie komt de status van ambtenaar niet te vervallen, maar gaat er wel het nodige veranderen. De eenzijdige aanstelling wordt vervangen en de regels van het arbeidsrecht worden deels van toepassing.

Wij kunnen u alles vertellen over de veranderingen en ontwikkelingen in het ambtenarenrecht.