Ouderschapsplan en Zorgverdeling kinderen

Een scheiding waarbij kinderen betrokken zijn, is vaak nog meer ingrijpend en veel omvattender dan een echtscheiding waarbij geen kinderen betrokken zijn.
Om ervoor te zorgen dat kinderen er zo min mogelijk last van ondervinden dat hun ouders uit elkaar gaan, zijn de ouders van minderjarige kinderen sinds 1 maart 2009 verplicht samen in overleg te treden om afspraken te maken over de verzorging en opvoeding van de kinderen nadat zij hun relatie beëindigen en deze vast te leggen in een ouderschapsplan.
In het ouderschapsplan moeten in elk geval afspraken worden gemaakt over het hoofdverblijf van de kinderen en de verdeling van de zorg en opvoeding (zorgregeling), afspraken over de verdeling van de kosten van kinderen (kinderalimentatie), maar ook over de wijze waarop ouders elkaar informatie geven over belangrijke onderwerpen die de kinderen aangaan, zoals bijvoorbeeld schoolkeuze en ziekte.

Ook van ouders die hebben samengewoond wordt verwacht dat zij bij het verbreken van de samenleving een ouderschapsplan maken waarin zij regelen hoe zij de zorg voor hun kinderen willen verdelen.

Voor advies over het ouderschapsplan, begeleiding bij de totstandkoming daarvan en bij problemen die op een later moment over de zorgverdeling van de kinderen ontstaan, kunt u bij de specialisten van ons kantoor terecht.