Arbeidsrecht

De juridische relatie tussen werkgever en werknemer wordt geregeld door het arbeidsrecht. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met arbeidsrecht: bedrijven en instellingen, maar ook particulieren. Hoewel de meeste mensen bij arbeidsrecht vooral aan ontslagrecht denken, is dit rechtsgebied veel ruimer.

Zo omvat het arbeidsrecht:
– het opstellen, beoordelen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten/ontslag;
– het opstellen, beoordelen en beëindigen van management- en detacheringsovereenkomsten;
– het opstellen en beoordelen van directiereglementen;
– het opstellen, beoordelen en wijzigen van individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld concurrentie- en relatiebeding);
– het begeleiden van individuele en collectieve ontslagen;
– het begeleiden van reorganisaties, herstructurering, fusies en overnames;
– advisering op het gebied van medezeggenschapsrecht en het voeren van overleg met vakorganisaties en ondernemingsraad;
– het onderhandelen over en het opstellen van een sociaal plan;
– advisering op het gebied van arbeidsomstandigheden en arbeidsongeschiktheid;
– advisering op het gebied van werkgevers- en/of werknemersaansprakelijkheid;
– het beantwoorden van vragen op het gebied van privacyvraagstukken.

Onze advocaten zijn ervaren specialisten op het gebied van arbeidsrecht en hebben een uitstekende reputatie. Wij adviseren en begeleiden werkgevers, bestuurders, ondernemingsraden en werknemers op het gebied van arbeidsrecht in zowel het binnen- als buitenland, zowel in onderhandelingen als in juridische procedures.

Behalve procederen kunnen wij uiteraard in bovengenoemde kwesties ook voor u bemiddelen of partijen mediation aanbieden indien een oplossing in de minne de voorkeur verdient. Onze advocaten die als mediator kunnen optreden, zijn niet alleen ervaren maar ook allen geregistreerd in het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).