Verhaal van Bijstand

Op de bijstandsgerechtigde rust op grond van de Wet werk en bijstand de verplichting om de gemeente in te lichten over alle financiële zaken die van invloed kunnen zijn op de bijstandsuitkering voor hem of haar en/of de minderjarige kinderen.
Relevante vragen daarbij zijn of er een ex-partner of ouder is en of deze een wettelijke onderhoudsverplichting heeft ten opzichte van de uitkeringsgerechtigde en/of de kinderen.
Alimentatie die de bijstandsgerechtigde ontvangt, strekt namelijk in mindering op een  bijstandsuitkering.
Blijkt dat er geen of te weinig kinder- en/of partneralimentatie wordt betaald, dan heeft de gemeente op grond van de Wet werk en bijstand een rechtstreeks verhaalsrecht op de onderhoudsplichtige ex-partner en/of ouder.
Voor het vaststellen van een verhaalsbijdrage gelden nagenoeg dezelfde Tremanormen als bij de ‘gewone’ vaststelling van partner- en kinderalimentatie.

Onze specialisten beschikken over ruime ervaring in procedures over verhaal van bijstand bij gemeenten, rechtbank en het gerechtshof.
Voor deskundig advies en begeleiding kunt u dan ook terecht bij de verhaalsrechtspecialisten van ons kantoor.