Overgang van Onderneming

Het leerstuk van de overgang van rechten en verplichtingen bij overgang van onderneming is complex. Als er sprake is van een overgang van onderneming heeft dat vergaande consequenties, zowel voor de betrokken werkgevers als voor de werknemers.

Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • de beantwoording van de vraag of er sprake is van overgang van onderneming;
  • het vergelijken van (collectieve) arbeidsvoorwaarden;
  • adviseren welke (uitzend-/gedetacheerde) werknemers mee overgaan;
  • herstructureren of reorganiseren voor of na een overgang van onderneming;
  • het voeren van overleg met vakbonden en ondernemingsraden;
  • harmonisering van arbeidsvoorwaarden na een overgang van onderneming.

Het is raadzaam om in een vroeg stadium advies in te winnen; daarmee kunnen veel problemen (en langdurige procedures) worden voorkomen.